Post Page Advertisement [Top]

Silverlight ' da databinding işlemi ile sitedğimiz control elemanlarına veri tabanımızdaki bilgileri katarabiliriz bunu için öncelikle veri tabanımızın ve veri tabanına erişecek web servisisnin hazır olması gerekir ,önceki yazımızda bundan bahsetmiştik.Şİmdi örnek bir Binding işlemi yapalım.

using EleganceShop.ServiceReference1;
Projenin içerisinde yukarıdaki ServiceRefence'i eklememiz gerekli.
  Service1Client webservis = new Service1Client();

public MarkalarAnasayfa()
        {
            InitializeComponent();
            webservis.MarkalariGetirAsync();
            webservis.MarkalariGetirCompleted += new EventHandler<MarkalariGetirCompletedEventArgs>(webservis_MarkalariGetirCompleted);
……
  void webservis_MarkalariGetirCompleted(object sender, MarkalariGetirCompletedEventArgs e)
        {
            this.MarkalarL.ItemsSource = e.Result;
          
        }
 XAML Tarafında datagrid'in XAML kodu aşağıdaki gibi olacaktır.
<ItemsControl.ItemTemplate>
<DataTemplate>
<StackPanel>
<Image Source="{Binding MarkaResmi}" Width="550" Height="340"/>
<TextBlock Text="{Binding MarkaAdi}" FontSize="16.667" Foreground="white"/>
<Button x:Name="kampanyazamani" FontSize="14.667" DataContext="{Binding}" Content="Kampanya Bilgisi" Style="{StaticResource ButtonStyle1}" Width="400" FontFamily="Century Gothic" />
<Button Content="Alışverişe Katıl" Style="{StaticResource ButtonStyle1}" Width="400" FontFamily="Century Gothic" FontSize="17.667" DataContext="{Binding}"/>
</StackPanel>
</DataTemplate>
</ItemsControl.ItemTemplate>

Görüldüğü gibi projede c# tarafında bir webservis client'ı oluşturduk ve WCF'te oluşturduğumuz prosedürlere eriştik. Bu şekilde tüm var olan prosedürlere ulaşabiliriz. 

MarkalariGetirAsync(); ile prosedüre erişirken, MarkalariGetirCompleted event'i ile de prosedürün işlenmesi bittikten sonra geri dönen sonucu işlemek için kullandık.Sonuç olarak veri tabanındaki marka bilgileri aşagıdaki designde gözükür.(marka resmi,marka ismi,kampanya biligisi vb.)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bottom Ad [Post Page]