Post Page Advertisement [Top]


   Silverlight ‘da sitedeki verileri raporlamak bilgileri tabloya dökmek için kullanılan en verimli elman DataGridlerdir,burada da DataGrid Kullanımına örnek olacak şekilde uyelerin listesini görebileceğimiz bir uygulama yaptım.
Bunun için tasarım ekranında (Blend de) sayfamıza bir datagrid ekeleyelim:


Web servis taraında aşagıdaki kodlamaları yapalım:
[OperationContract]
        List<Uyeler> UyeleriGetir();


public List<Uyeler> UyeleriGetir()
        {
            var ogrencilistesi = from uye in veri.Uyelers
                                 select uye;

            return ogrencilistesi.ToList<Uyeler>();
        }

Visual Studio tarafında ise bikaç satrı kodla kolayca verileri tabloda görebilirz.

Service1Client webservis = new Service1Client();
        public Uyeler()
        {
            webservis.UyeleriGetirAsync();
            webservis.UyeleriGetirCompleted += new EventHandler<UyeleriGetirCompletedEventArgs>(webservis_UyeleriGetirCompleted);
            InitializeComponent();
        }


        void webservis_UyeleriGetirCompleted(object sender, UyeleriGetirCompletedEventArgs e)
        {
            dataGrid1.ItemsSource = e.Result;
        }

1 yorum:

Bottom Ad [Post Page]