Post Page Advertisement [Top]

Markaların ürünlerinin kategorilerini very tabanından çektik,bunları menude göstermek için aşagıdaki UserControlde butonların contentine bind işlemi gerçekleştirilmeli.<ScrollViewer x:Name="markaurunkategorilerilistesi" Height="329" Canvas.Left="663" Canvas.Top="9" Width="275" HorizontalScrollBarVisibility="Hidden" VerticalScrollBarVisibility="Auto">
<ItemsControl x:Name="KategoriListesi" Background="Black" ScrollViewer.HorizontalScrollBarVisibility="Auto">

<ItemsControl.ItemTemplate>
<DataTemplate>

<StackPanel>
<Button Content="{Binding KategoriAdi}"  FontFamily="Century Gothic" FontSize="17.667" Style="{StaticResource ButtonStyle10}" DataContext="{Binding}"/>
</StackPanel>
</DataTemplate>
</ItemsControl.ItemTemplate>
</ItemsControl>
</ScrollViewer>Kampanya bilgisi ise butonun  üzerinde gelindiğinde  güncellenir.

  void kampanyasaati_MouseEnter(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            System.DateTime date3 = DateTime.Now;
            System.TimeSpan diff3 = markatemp.MarkaKamapanya_BitisTarihi.Value.Subtract(date3);
            kampanyasaati.Content = "Kapmanyanın bitmesine" + " " + diff3.Days.ToString() + "gün" + diff3.Hours + "saat" + diff3.Minutes + "dk" + diff3.Seconds + "saniye" + " " + "kaldı";

        }


Markaıd parametresi ile ilgili marka zaten alınmış olur bu very işlenerek ilgili markanın kampanya bitiş tarihi alınır, sistemin suanki tarih ve zamanından timespan yardımı ile çıkarılır ve bu her mouse over işleminde güncellenir,bir timer kullanarak mouse over olmadan bir saat gibi kampanya bilgisi güncellenebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bottom Ad [Post Page]