Post Page Advertisement [Top]

Veri tabanını modelini bir onceki yazımızda oluşturduğumuza göre veri tabanı görünümün için yeni bir sınıf oluşturalım ve DBView.cs olarak adlandıralım. Bu sınıf artık oluşturduğumuz model sınıfını kullanır,ileriki bölümlerde oluşturacağımız tüm sayfalarda Model sınıfını kullanır bunun için sınıfımıza using MyShopping.Model; ifadesini ekleriz.

DBView de data context tanımlaması ve datacontext nesnesinin üretilmesi için DBView yapılandırıcısında aşağıdaki kodlar yer alır.

// LINQ to SQL data context for the local database.
        public DBDataContext DBShop;

        // Class constructor, create the data context object.
        public DBView(string DBConnectionString)
        {
            DBShop = new DBDataContext(DBConnectionString);
        }

 ObservableCollection lar oluşturulur.Örnek bir koleksiyon tanımlaması aşağıdaki gibidir.
private ObservableCollection<TProduct> _AllProductItems;
        public ObservableCollection<TProduct> AllProductItems
        {
            get { return _AllProductItems; }
            set
            {
                _AllProductItems = value;
                NotifyPropertyChanged("AllProductItems");
            }
        }Bu şekilde gerekli olan koleksiyonlar tanımlanarak t-sql sorguları yardımı ile koleksiyonlar oluşturulur.Örneğin AllProductItems koleksiyonu aşağıdaki şekilde bir Lınq to SQL sorgusu ile ilişkilendirip oluşturabiliriz.

var ProducsInDB = from TProduct product in DBShop.Products join TList listr in DBShop.PLists on product._PListId equals listr.Id select product;

AllProductItems = new ObservableCollection<TProduct>(ProducsInDB);


Ürünler koleksiyonu oluşturulurken yabancı anahtar ilişkisi unutulmamalıdır dolaysı ile t-sql sorgusunda da buna önem verilmelidir.Diğer Lınq to SQL sorgularında yabancı anahtar ilişkisi olmamakta ve daha sade bir sorgulama yer almaktadır.


var ListsInDB = from TList list in DBShop.PLists
                            select list;

var StoresInDB = from TStore store in DBShop.Stores
                             select store;

ProductLists = new ObservableCollection<TList>(ListsInDB);


 StoreLists = new ObservableCollection<TStore>(StoresInDB);

Bu koleksiyonları kullanarak Add Product,List,Store ya da Delete Product,List,Store metotları yazabiliriz.

public void AddList(TList newList)
        {
            // Add new shop list to the data context.
            DBShop.PLists.InsertOnSubmit(newList);

            // Save changes to the database.
            DBShop.SubmitChanges();

            // Add new shop list to  observable collection.
            ProductLists.Add(newList);

        }


public void DeleteList(TList ListDelete)
        {

            // Remove shop list from the observable collection.
            ProductLists.Remove(ListDelete);

            // Remove shop list from the data context.
            DBShop.PLists.DeleteOnSubmit(ListDelete);

            // Save changes to the database.
            DBShop.SubmitChanges();
        }


Oluşturulan sınıf burada :)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bottom Ad [Post Page]