Post Page Advertisement [Top]


 EditProduct Page, alışveriş listesine eklenen ürünlerin fiyat,alındığı mağaza,sevilen bir ürün kategorisinde olduğu gibi bilgilerin kullanıcı tarafından girilmesini sağlayan sayfadır.


Bu sayfa için oluşturacağımız kontroller sırası ile fiyat girdisi için TextBox, store girdisi için TextBox,sevilen ürün kategorisinde olup olmadığını anlamak için bir CheckBox ve son olarak onay ve iptal için ApplicationBarIcon butonlarından ibarettir.
EditProduct Page ,New Product sayfasındaki gibi parametre alır ve işler bu parametre ilgili ürünün kendi ID’si yani ProductID’sidir.

        private void PhoneApplicationPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            int foo;
             int.TryParse( NavigationContext.QueryString["id"],out foo);
             ıdvalue = foo;
        }


Onay tuşuna basıldığında ise ürün ile ilgili kullanıcı tarafından girilen bilgiler veri tabanına işlenir.

private void appBarOkButton_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            if (textBox1.Text.Length > 0)
            {
                TProduct proc=new TProduct();
                foreach (TProduct procxx in App.View.DBShop.Products)
                {
                    if (procxx.ProductId == ıdvalue)
                        proc = procxx;

                }

                 proc.Price = Convert.ToDecimal(textBox1.Text);

                proc.ProductStore = textBox2.Text;

                if(checkBox1.IsChecked==true)
                proc.IsChance = true;
            }

            App.View.DBShop.SubmitChanges();
            // Return to the main page.
            if (NavigationService.CanGoBack)
            {
                NavigationService.GoBack();
            }
        }


Alınan product ID ye bağlı olarak ürünler taranarak ilgili ürüne veriler girilir. Eğer ürün bilgileri girilmesinden vazgeçilmiş ise daha önceki sayfalarda ki gibi iptal butonuna basıldığında NavigationService.GoBack(); ile önceki sayfaya geri dönülür.

Uygulama kodu burada,iyi çalışmalar...


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bottom Ad [Post Page]