Post Page Advertisement [Top]


MyLiked sayfası kullanıcın avantajlı bulduğu(fiyatı uygun ve kaliteli ürünler yada hoşa giden ürünler vb.)ürünleri listeleyebileceği bir sayfadır,projenin sonraki aşamlarında bu ürünleri eğer kullanıcı isterse sosyal ağlarda arkadaş çevresi ile paylaşabileceği bir eklenti yapılabilir.

Bu sayfada da bir listeleme söz konusu olduğu için ListBox kullanılır ve data template vardır.Resimde görülen mavi butona basıldığında ürünle ilgili detayların sunulduğu ShowProduct sayfasına navigate edilir.

Data Template ve ListBox:


<phone:PhoneApplicationPage.Resources>
        <DataTemplate x:Key="LikedItemTemplate">

            <Grid HorizontalAlignment="Stretch" Width="420">
                <Grid.ColumnDefinitions>
                    <ColumnDefinition Width="100" />
                    <ColumnDefinition Width="*" />
                    <ColumnDefinition Width="Auto" />
                    <ColumnDefinition Width="100" />
                </Grid.ColumnDefinitions>


                <TextBlock
                    FontSize="{StaticResource PhoneFontSizeLarge}" Text="{Binding ProductName}"
                    Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="2"
                    VerticalAlignment="Top" Margin="-36, 12, 0, 0"/>
                 <Button                               
                    Grid.Column="3"
                    x:Name="BtnGoProduct"
                    BorderThickness="0"                                                                 
                    Margin="0, 8, 0, 0"
                    Click="BtnGoProduct_Click">

                    <Image
                    Source="Images/blue1.png"
                    Height="30"
                    Width="30"/>

                </Button>

            </Grid>
        </DataTemplate>
    </phone:PhoneApplicationPage.Resources>


<ListBox
                        x:Name="ChanceItemsListBox"
                        
                        Margin="12,0,4,0" Width="440"
                         Grid.ColumnSpan="2" SelectionChanged="ChanceItemsListBox_SelectionChanged"
                 ItemTemplate="{StaticResource LikedItemTemplate}"/>


MyLiked.xaml.cs tarafında:
PageLoad metodunda ilgili ürünlerin sayfa yüklendiğinde kullanıcıya sunulması için bir t-sql sorgusu çalışarak ilgili ürünler bulunur.

  private void PhoneApplicationPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            var query1 = from TProduct product in App.View.DBShop.Products where product.IsChance == true select product;
            LikedItemsListBox.ItemsSource = query1;
        }


 İlgili ürün bilgilerine ulaşmayı sağlayan butonun click eventinde ise aşagıdaki kodlamaları yapmalıyız.

private void BtnGoProduct_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            var button = sender as Button;
            TProduct ProductIdForSend = button.DataContext as TProduct;
            var ıd1value = ProductIdForSend.ProductId.ToString();

            var frame1 = App.Current.RootVisual as PhoneApplicationFrame;
            frame1.Navigate(new Uri(string.Format("/ProductShowPages.xaml?id1={0}", ıd1value), UriKind.Relative));
        }


Uygulama kodu burada ,herkese iyi çalışmalar...

Bu makale ile WP'da veritabanı serisinin sonuna gelmiş oluyoruz.

Tam projeyi ayrı bir makalede kodları ile birlikte paylaşacağım.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bottom Ad [Post Page]