Post Page Advertisement [Top]


Store sayfası yeni mağazaların eklenebileceği ve kullanıcının eklediği mağazaları liste halinde görebileceği bir sayfadır.


Store page için oluşturacağımız data template yukarıdaki resimden de anlaşılacağı gibi mağaza ismini tutan bir TextBlock ve bir Delete butondan oluşacaktır.Ayrıca mağaza eklemek için bir ApplicatioBarIcon buton vardır.
<phone:PhoneApplicationPage.Resources>
        <DataTemplate x:Key="StoreItemTemplate">

            <Grid HorizontalAlignment="Stretch" Width="420">
                <Grid.ColumnDefinitions>
                    <ColumnDefinition Width="100" />
                    <ColumnDefinition Width="*" />
                    <ColumnDefinition Width="Auto" />
                    <ColumnDefinition Width="100" />
                </Grid.ColumnDefinitions>

                <TextBlock
                    Text="{Binding StoreName}"
                    FontSize="{StaticResource PhoneFontSizeLarge}"
                    Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="2"
                    VerticalAlignment="Top" Margin="-36, 12, 0, 0" />

                <Button                               
                    Grid.Column="3"
                    x:Name="BtnDeleteStore"
                    BorderThickness="0"                                                                 
                    Margin="0, -18, 0, 0"
                    Click="BtnDeleteStore_Click">

                    <Image
                    Source="Icons/appbar.delete.rest1.png"
                    Height="75"
                    Width="75"/>

                </Button>
            </Grid>
        </DataTemplate>
    </phone:PhoneApplicationPage.Resources>Data Template’ini oluşturduğumuz ve veri tabanında Strore tablosu ile Bind edeceğimiz ListBox aşağıdaki gibidir:


        <ListBox
                        x:Name="allStoreItemsListBox"
                        ItemsSource="{Binding StoreLists}"
                        Margin="12,0,4,0" Width="440"
                         ItemTemplate="{StaticResource StoreItemTemplate}"                            Grid.ColumnSpan="2" />Store.xaml.cs tarafında aşağıdaki kodlamaları yapmalıyız:
Yeni mağaza ekle butonuna tıklandığında AddNewStrore sayfasına yönlendirme ve DeleteStrore butonlarından birine tıklandığında ise ilgili mağazayı veri tabanından silmeliyiz.

private void newListAddBarButton_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            NavigationService.Navigate(new Uri("/AddStorePage.xaml", UriKind.Relative));
        }

        private void BtnDeleteStore_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            var button = sender as Button;
          
                if (button != null)
                {
                    TStore StoreForDelete = button.DataContext as TStore;

                    App.View.DeleteStore(StoreForDelete);
                }
          
            this.Focus();
        }


Uygulama kodu burada ,iyi çalışmalar...


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bottom Ad [Post Page]