Post Page Advertisement [Top]


NewProductPage ,veri tabanına yeni ürün eklememizi sağlar. Veri tabanında Product tablosunda belirlediğimiz ve foreign key olarak  kullandığımız ürünün _PListId kolonuna değer atamak ve ürünün hangi liste ile ilşkili oluğunu belirlemek için bir bu sayfaya parametre aktarılır işte bu parametre NewProductPage ‘nin PageLoad metodunda işlenerek alınır ve gerekli yerlerde kullanılır.

Yeni ürün oluşturma sayfası bir ürün isminin girilmesi için TextBox ve onay ve iptal için iki adet ApplicationBarIcon butonlarından oluşur.


    void AddNewProductPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            int foo;
            int.TryParse(NavigationContext.QueryString["itemID"], out foo);
            ListID = foo;
        }


İlgili ürün ismi yazıldıktan sonra onay tuşuna basıldığında ürün veri tabanına eklenir.


Ürün kaydedilmek istenmez ve iptal butonuna basılırsa:

   private void appBarCancelButton_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Return to the main page.
            if (NavigationService.CanGoBack)
            {
                NavigationService.GoBack();
            }

        }

Uygulama kodu burada,iyi çalışmalar...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bottom Ad [Post Page]