Post Page Advertisement [Top]

Bu uygulamamızda launcher ve chooser kavramlarını görelim:
Launcher:Çalıştırıcı örneğin: sms,e-mail
Chooser:Seçici,bir değer geri döndürür örneğin:kamera,adres defter

Bu uygulamada 1 launcher 2 chooser olacak, Launcher Page açılırken bir arama yapmak isteyecektir dolayısı ile bu kodu PageLoad  alanına yazmalıyız,1.Chooser ise adres defterinde search yapamayı ve herhangi birini seçmeyi sağlayacak,2.Chooser ise kameradan bir resim çekmeyi gerçekleştirecek bunun için once su using leri pagelauncher_chooser.cs ye eklememiz gerekir.

using ts = Microsoft.Phone.Tasks;
using System.Windows.Media.Imaging;

kodlamaya geçmeden once  tasarım aşamasında pagelauncher_chooser.xaml de aşagıda gösterilen tasarımı yapalım:
Once launcher uygulaması için aşağıdaki kodlamaları yapalım:
Launcher uygulamamız hazır chooserler için aynı alanda (PageLoaded alanı) bir kaç atama yapmalıyız.
PageLoadda bu kodlamalardan sonra  void cameraCaptureTask_Completed(object sender, ts.PhotoResult e) ve  void act_Completed(object sender, ts.AddressResult e)
adında iki metod otomatik olarak oluşturulacaktır.Bu metodlara ise şunları yazmalıyız.

Buton1 ve Buton2 nin eventlerinde bu metodları çağırarak uygulamamızı başarı ile tamamlamış oluruz.
Bu sayfayı ana sayfa olarak aynı projede çalıştırmak için  Solution Explorerdeki Properties klasörünün altındaki WMAppManifest.xml de MainPage yerine aşagıdaki değişikliği yapmalıyız .

<DefaultTask  Name ="_default" NavigationPage="pagelauncher_chooser.xaml"/>

Böylece ana sayfamız pagelauncher_chooser olur.


Uygulama kodu BURADA.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bottom Ad [Post Page]