Post Page Advertisement [Top]

TimeSpan daha çok datetimepicker ile kullanılır.DateTime olarak tanımlanmış iki tarih değişkeni arasında geçen zamanı hesaplamamıza yarar.
1
2
TimeSpan ts = DateTime.Now - Convert.ToDateTime("03.08.1989") ;
label1
.Text = (ts.Days/ 365).ToString();
Örneğimizde görüldüğü gibi ts değişkeninden DateTime.Now yani şuanki zamanı aldık daha sonra herhangi zamanı DateTime‘a çevirerek farkını ts değişkenine atadık.ts.Days ile toplam gün sayısını alarak 365′e böldürdük böylece yaşı hesaplamış olduk.Bu şekilde örnekler çoğaltılabilir.ts.Hours,ts.Seconds gibi kodlarla toplam zaman farkını saat,saniye,milisaniye şeklindede alabilirdik.
Önce DateTime sınıfında bulunan statik üyeleri inceleyelim. Aşağıdaki örnekte DateTime yapısınını tutabileceği en büyük ve en küçük tarih bilgisini öğreniyoruz.
1
2
Console.WriteLine(DateTime.MinValue);
Console.WriteLine(DateTime.MaxValue);
Ekrana aşağıdaki gibi yazar ;
01.01.0001 00:00:00
31.12.9999 23:59:59
DateTime sınıfının en çok kullanılan ve en önemli iki özelliği Today ve Now’dır. Now sistemin o anki tarih ve saat bilgisinin verir, Today ise sadece tarihi verir, saat bilgisi ise 00:00:00 olarak verilir. Bu iki özelliği kullanalım ;
1
2
Console.WriteLine(DateTime.Today);
Console.WriteLine(DateTime.Now);
Bu seferde ekrana ;
01.01.2010 00:00:00
01.01.2010 00:05:15
Yazdırıldığını görüyoruz. Now gördüğünüz gibi saate kadar veriyor, ama Today özelliğinde sadece tarih bilgisini alabiliyoruz.
Sınıf üzerinden bu elemanlara ulaştığımız gibi, sınıfın nesne örneğini oluşturarak ta bu özellikleri kullanabiliriz, yani aşağıdaki örnek geçerlidir.


DateTime nesnemiz = new DateTime();
nesnemiz = DateTime.Now;
Console.WriteLine(nesnemiz );


Date DateTime nesnesine ilişkin saat dışındaki bilgiyi verir. (DateTime)
Month DateTime nesnesinin ay bilgisini verir. (int)
Day DateTime nesnesinin gün bilgisini verir. (int)
Year DateTime nesnesinin yıl bilgisini verir. (int)
DayOfWeek DateTime nesnesinin haftanın kaçıncı günü olduğunu verir. (DayOfWeek enum sabiti)
DayOfYear DateTime nesnesinin yılın kaçıncı gününe denk geldiğini verir. (int)
TimeOfDay Geçerli gün için 00:00:00′dan itibaren ne kadar zaman geçtiğini TimeSpan nesnesi olarak verir. (TimeSpan)
Hour DateTime nesnesinin saat bilgisini verir. (int)
Minute DateTime nesnesinin dakika bilgisini verir. (int)
Second DateTime nesnesinin saniye bilgisini verir. (int)
Milisecond DateTime nesnesinin milisaniye bilgisini verir. (1 saniye=1000 milisaniye)(int)
Ticks x saniyenin 10 milyonda biri olmak üzere, DateTime nesnesindeki tarih ile 1 Ocak 0001 00:00:00 arasındaki x sayısını verir. (long)
Bir DateTime nesnesini şu yöntemlerle oluşturabiliriz, altta hepsini bulamazsınız toplam 12 yapıcı metod (Constructor) bulunmaktadır.


DateTime nesne=new DateTime(long tick_sayisi);
DateTime nesne=new DateTime(int yil,int ay,int gun);
DateTime nesne=new DateTime(int yil,int ay,int gun,int saat,int dakika,int saniye)

İşte bende projemde kapamnya bilgisinin kullanıcıya sunulması için kampanya bitiş tarihini veri tabanında tutarak,system gün ve zamanından çıkarıp,bir nevi timer oluşturdum.
Markaıd parametresi ile ilgili marka zaten alınmış olur bu veri işlenerek ilgili markanın kampanya bitiş tarihi alınır, sistemin suanki tarih ve zamanından timespan yardımı ile çıkarılır ve bu her mouse over işleminde güncellenir,bir timer kullanarak mouse over olmadan bir saat gibi kampanya bilgisi güncellenebilir.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bottom Ad [Post Page]