Post Page Advertisement [Top]Markalar Ansayfa tasarımı yukarıda en üstteki gibir.Siyah görülen Tab Panelin 1. Sekmesine daha onceki sayfalarda anlattığım MarkalarL usercontrolü geliyor, diğer yanda ise anket, facebook eklentisi,blog vb hareketlilikler var.Marka Ürün Kategorileri Sayfası tasarımı ise en alttaki gibidir.
Kategoriler Sayfasında kampanya bilgisini gösteren bir buton üstten 2.stack panel içinde yer almakta ayrıca bu stack panelde markanın logo resmide bulunmaktadır.1.stack panelde ise geri butonu yer almakta.Ana panelde yine marka ile ilgili bir resim ve en sağda marka kategorilerinin veri tabanından sıralandığı bölüm yer alamakta.Şimdi Ürün Kategorileri sayfası için kullanılan veri tabanı metodlarımıza bakalım:

Web Servis:
[OperationContract]
        List<MarkaKategorileri> UrunKategoriGetir(int markaidx);

        public List<MarkaKategorileri> UrunKategoriGetir(int markaidx)
        {
            var markaUrunkategori = from marka in veri.Markalars join kategori in veri.MarkaKategorileris on marka.MarkaId equals kategori.KMarkaID where kategori.KMarkaID == markaidx select kategori;
            return markaUrunkategori.ToList<MarkaKategorileri>();
        }

VS:
webservis.UrunKategoriGetirAsync(markaidvalue);
            webservis.UrunKategoriGetirCompleted += new EventHandler<UrunKategoriGetirCompletedEventArgs>(webservis_UrunKategoriGetirCompleted);

void webservis_UrunKategoriGetirCompleted(object sender, UrunKategoriGetirCompletedEventArgs e)
        {
            KategoriListesi.ItemsSource = e.Result;
        }

           webservis.MarkayiGetirAsync(markaidvalue);
            webservis.MarkayiGetirCompleted += new EventHandler<MarkayiGetirCompletedEventArgs>(webservis_MarkayiGetirCompleted);


   void webservis_MarkayiGetirCompleted(object sender, MarkayiGetirCompletedEventArgs e)
        {
            markatemp = e.Result;
            string ımagesource = markatemp.MarkaResmi;
            BitmapImage myBackground = new BitmapImage(new Uri(ımagesource, UriKind.Relative));
            markaiconu.Background = new ImageBrush() { ImageSource = myBackground };
            markaresmi.Background = new ImageBrush() { ImageSource = myBackground };
        }

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bottom Ad [Post Page]